job title, keywords or company city, province, or region (optional)

University Of The Western Cape Job Vacancies 2018

Search results for University Of The Western Cape Job Vacancies 2018. There are 421 University Of The Western Cape Job Vacancies 2018 available to select from ZAcareer.com. Find and apply your best university of the western cape jobs available here.

Administrative Officer A1

Die verskaffing van inligting rakende US voordele aan werknemers en derde partye; Die maandelikse rekonsiliasie van US voordele ter voorbereiding van...

Senior Administrative Officer

Opstel en uitstuur van dokumentasie benodig vir programkomitee-vergaderings (agendas, notules, verslae, ondersteunende dokumente); Hanteer alle...

Faculty Officer

An understanding of a university post-graduate environment. Knowledge of university administrative systems such as MAS, CMS and SASI, especially the Post...

Administratiewe Beampte C2/Administrative Officer C2

Die pligte van die ontvangspersoon sal, onder meer, die volgende insluit: Algemene ontvangspligte; Algemene kantoor administrasie; Ontvangs van...

RESEARCHER

The University reserves the right to not make an appointment, make an appointment at a different level, seek additional candidates and may conduct competency...

System Administrator / Stelseladministrateur

Installation, daily maintenance and monitoring of computer systems and servers at Stellenbosch University. Installering, daaglikse instandhouding en monitering...

Faculty Librarian / Fakulteitbibliotekaris

Lewering van inligtingsdienste en navorsingsondersteuning aan kliƫnte van die Biblioteek- en Inligtingsdiens met spesialisering in AgriWetenskappe;...

Continuous Improvement Manager

Saint-Gobain - Cape Town | 6 days ago

Appropriate university degree (BSc; To establish and drive a comprehensive continuous process improvement strategy to achieve best-in-class results through...

Senior Lecturer / Lecturer: Mathematics / Senior Lektoraat / Lektoraat: Wiskunde

Voor- en nagraadse onderrig van Wiskundemodules; Navorsing en publikasie in enige toepaslike area van Wiskunde; Advisering van en studieleiding aan nagraadse...

Senior Scientist/Lecturer: Psychiatry / Senior Wetenskaplike/Lektoraat: Psigiatrie

Across the University; Koƶrdineer en bestuur die interaksies tussen departementele navorsingspanne wat op moontlike oorvleuelende gebiede werk;...